Kulüp Çalışmaları

Kulüp Çalışmaları

Gerek ders içinde gerekse ders dışında okul bağlantılı yapılan her etkinlik mutlaka öğrencilerin lehine bir amaç güder. Akademik kulüplerin kuruluş amacı, okulun müfredat programlarını desteklemeye, zenginleştirmeye ve öğrencilerin göstermiş oldukları ilgileri tatmin etmeye yöneliktir; aynı zamanda bu kulüpler, öğrencilere az bulunacak, değerli araştırma olanakları verirler, fakat dersle doğrudan ilgili değildirler.

Kulüp Çalışmalarının Öğrenciye Katkıları

Öğrenci kulüpleri, eğitimin amaçlarının daha kolay bir biçimde gerçekleşmesine yardım etmeyi amaçlar. Öğrenci kulüplerinin amaçları şunlardır:

 • Öğrencide ortaya çıkan ilgileri derinleştirmek ve bunların sürekliliğini sağlamak
 • Okula, çevreye ve toplumsal kümelere hizmet etme olanakları sağlamak
 • Sınıf içi çalışmaları doğal yoldan desteklemek ve geliştirmek;
 • Toplumsal duygu ve düşünceleri geliştirerek, öğrenciye iyi alışkanlıklar kazandırmak; bu etkinlikler yoluyla öğrencilerde “seçme”, “seçilene uyma”, “girişkenlik” gibi yetenekleri geliştirmek ve küme çalışmasıyla ilgili teknikleri öğretmektir.

Ek olarak öğrencilerimize ileri düzey kazanımlar sağlar:

 • İnsan haklarına saygı duyabilme,
 • Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
 • Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme
 • Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
 • Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
 • Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
 • Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
 • Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
 • Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
 • Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
 • Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına yardımcı olur.
Ders Konusu Saat
Faaliyet İçeriği
Dergi - Medya
Akıl Oyunları
Sanat Eğitimi
Yabancı Diller
Drama
Fotoğrafçılık
Münazara
Çocuk Hakları
Kütüphanecilik
Gezi, Tanıtma ve Turizm
Hayvanları Sevme ve Koruma
MUN (Model Birleşmiş Milletler)