Hakkımızda
Acar Okulları, kampüsteki çeşitliliğin ve katılımın artırılması ve bunlara saygı duyulması gerektiği konusunda önemli konuşmalar yapıyor.

VİZYONUMUZ

Özgür ve yaratıcı fikirler üretebilen, araştırmacı, iç disiplini yüksek, çözüm odaklı, dinamik, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bir eğitim kurumu olmak ve Atatürk çocuklarının yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında yer alıp ülkemizin adını uluslararası düzeyde duyurmak.

MİSYONUMUZ

Atatürk ilkelerinin ve hedeflerinin sorumluluk bilinci ile hareket eden bilimsel düşünen, öz güveni ve öz saygısı yüksek, kendi kültürünü özümseyen, insan haklarına ve değerlerine saygılı, toplumsal ve evrensel sorunların farkında olan ve bu sorunlara çözüm üreten, barışçıl, entelektüel yönü gelişmiş, ana dilimizle birlikte en az bir yabancı dili yaşamında etkin ve doğru biçimde kullanan, fikir ve buluşlarıyla ülkesini temsil edebilen, çağdaş, demokratik, laik, nitelikli ve üretken bireyler yetiştirmek.

Bu ilkelerimizden hareketle, öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak ve 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına yönelik beceriler kazandırmak için biz buradayız. 

EĞİTİM FELSEFEMİZ

“ Biz Eğitimden Bahsediyoruz. ”

Özel Batıkent Acar Okulları, eğitim ve öğretimde çağdaşlığı ve en iyi olmayı ilke edinen, öğrenmede sürekliliğe inanan bir eğitim kurumudur. Amacımız; çağdaş, farkındalığı yüksek, toplum ve çevre sorumluluğu olan öğrenciler yetiştirmektir. Özel Acar Okulları, kendi eğitim felsefesini oluşturmuş ve eğitim-öğretim sürecini bu felsefeyi temel alarak inşa etmiştir.

Okulumuz, öğrencilerin kalabalıklar içerisinde kaybolmadığı, birey olarak değer gördüğü, kendini özel hissettiği ve şubeleşme amacı taşımayan bir anlayışla faaliyet göstermektedir. Böylece çocuklarınız diğer tüm öğrencilerle aynı ilgi ve değeri görür. Ayrıca gerçek eğitim koçluğu ile öğrenci gerek sosyal gerek akademik anlamda kontrol edilerek yönlendirilir.

Eğitim felsefemiz, her öğrencinin konuyu kavrama sürecinin farklı olduğu gerçeğini temel alan tam öğrenme modeliyle oluşturulmuştur. Bu model, yeterli zaman ve öğrencinin edindiği kazanımlarla ilgili geri bildirim verildiğinde her öğrencinin öğrenebileceği ilkesine dayanır. Böylece uygun öğrenme ortamında, bilişsel ve duyuşsal hazır bulunuşluğu sağlanmış öğrencilerin, bir ünite ya da konu ile ilgili kazanımları eksiksiz öğrenmesi sağlanır. Her ünitenin belli bölümlerinde ve ünite sonunda eksiklerini belirlemek amacıyla verilen “izleme testleri” ile tespit edilen eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar yapılır.

Okulumuzda öğrencilerin akademik, sportif, sanatsal, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimleri bir bütün olarak ele alınır. Her  çocuğun bireysel farklılıkları değerlendirilerek tüm öğrencilerin en üst düzeyde öğrenmesi amaçlanmaktadır.