Kültür-Sanat

Kültür-Sanat

Gerçek hayatın provası niteliği taşıyan okul, çocukları birçok yönden, ömür boyu sahnelenecek bir oyuna hazırlar aslında. Öğretim çalışmaları okulun birincil amacı gibi gözükse de kurumun, eğitimcilerin ve etkinliklerin sağladığı eğitimsel katkılar, çocukların birey olma yönünde attıkları ilk adımları içerir. Hayat oyununun farklı sahnelerine katkısı olacak provalar ise okulda gerçekleştirilen etkinliklerle tanımlanır.

Sosyal içeriği olan etkinlikler

Bir çocuğun sosyalleşme süreci, etrafında kendinden başka insanların olduğunu fark ettiği anda başlasa da esas süreç, çocuğun yaşıtlarıyla iletişim kurduğu, paylaşımlarda bulunduğu okul dönemiyle gerçekleşir. Okula başlandığı ilk günlerde çocukların hep birlikte katıldıkları sosyal etkinlikler, onların öncelikli olarak, grup içinde birey olarak var olma durumlarına katkıda bulunur.

Sınıf içinde belirlenen çeşitli kol çalışmaları, (kütüphane, temizlik, beslenme) çocuğa belli bir role ait görev ve sorumlulukları vermekte, bunların takibini isteyerek sorumluluğu yükümlülüğe dönüştürmektedir. Böylece, çocuğun sosyalleşme sürecine, bireysel çabanın gruba katkıya dönüşmesini sağlayarak katkıda bulunmaktadır.

Drama, tiyatro, seramik gibi sanatsal yaratıcılığın ön planda olduğu çalışmalarda çocuk sahip olduğu potansiyeli ön plana çıkarabilir. Erken yaşlarda başlanan bu tür çalışmalar, bireyin yaratıcılık, üretkenlik, alternatif üretme, esnek ve pratik olma, spontane gelişmelere uyum sağlama gibi özeliklerine katkıda bulunmaktadır.

Sosyal etkinlikler, sundukları konudan (drama, tiyatro, kulüp çalışmaları vs.) bağımsız olarak çocuğun hayatına farklı şekillerde farklı dönemlerde katkıda bulurlar;

  • Grup içinde paylaşımı destekler;
  • Çocuğun kendini algılamasına olumlu yönde katkıda bulunur.
  • Çocuğun kendi potansiyeli hakkında fikir sahibi olmasını sağlar.
  • Birey olma, inisiyatif alma, karar verme, plan yapma gibi becerileri destekler.
  • Çocuğun yaşı büyüdükçe de, etkinliklerde oluşan alt kültürlerde kendi kimliğine ait bilgilerin sağlanmasını yapmaya katkıda bulunur.